HỢP ĐỒNG MẪU SAGATEX

 

ỔNG CÔNG TY DỆT MAY XUẤT KHẨU SÀI GÒN

CHUYÊN SẢN XUẤT & CUNG CẤP KHĂN GA GỐI ĐỆM KHÁCH SẠN, CAO CẤP, GIÁ CẠNH TRANH, SỈ - LẺ

Mua lẻ online click TẠI ĐÂY

Đặt hàng cho khách sạn, dự án: TẠI ĐÂY

HỢP ĐỒNG MẪU SAGATEX

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

---™  &  ˜ ---

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số .../2024/HĐKT/SA

(V/v: mua bán nội thất đồ vải khách sạn)

- Căn cứ Bộ Luật Dân Sự của Nước CHXHCN Việt Nam 

- Căn cứ Bộ Luật Thương mại số 36/QH11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

- Căn cứ nhu cầu và khả năng đáp ứng của hai bên;

      Hôm nay, ngày      tháng     năm 2024, tại Văn phòng SAGATEX,  chúng tôi gồm có:

Bên A( Bên bán hàng) :

   (Sau đây gọi tắt là Bên A)

- Địa chỉ                       :

- MST                          :

- Đại diện                     :

- Chức vụ                     :

 Giám đốc

Bên B( Bên mua hàng):

( Sau đây gọi tắt là Bên B)

- Địa chỉ          :

- Mã số thuế     : ..........................................................................................................

- Đại diện         : ..........................................................................................................

- Chức vụ        : .......................................................................................................................

Hai bên thoả thuận ký kết hợp đồng cung cấp các sản phẩm Nội thất đồ vải Khách sạn với các nội dung và điều khoản như sau :

Điều 1: Chủng loại, số lượng, giá cả và giá trị hợp đồng:

1.1./ Chủng loại, số lượng và giá cả hàng hóa

 

Quy cách, chất liệu sản phẩm theo đúng mẫu của bên B đã được phê duyệt.

……………………….

1.2/ Giá trị hợp đồng                                                                                                               

- Giá trị hợp đồng :

- Đơn giá hàng hóa không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

Điều 2:  Thanh toán

- Các hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hoá đơn xuất kho có đủ chữ ký hợp lệ của các bên sẽ được coi là căn cứ tính công nợ.

- Thanh toán làm 2đợt với tổng giá trị hợp đồng tương ứng số tiền là    

+ Đợt 1:  Bên B thanh toán  30% giá trị hợp đồng cho Bên A ngay sau khi hai bên cùng ký tên vào hợp đồng này, tương ứng số tiền là:

+ Đợt 2: Bên B thanh toán ngay 70 % tổng giá trị hợp đồng cho Bên A ngay khi bên A giao 100% đơn hàng cho bên B căn cứ vào hóa đơn chứng từ do Bên B ký nhận, tương ứng số tiền là:  

  a) Bên A giao đủ 100% hàng hóa theo hợp đồng cho Bên B.

  b) Bên A xuất hóa đơn GTGT nếu bên B yêu cầu, và bên B phải thanh toán thêm 10% giá trị hợp đồng.

Điều 3: Thời gian, địa điểm giao hàng

- Thời gian giao hàng theo tiến độ thời gian và có thể được chia thành nhiều đợt. Bên A có nghĩa vụ giao đủ 100% hàng cho Bên B chậm nhất là sau 15 ngày làm việc kể từ ngày hai bên ký tên vào bản hợp đồng và Bên B chuyển xong tiền Đợt 1 cho Bên A và duyệt xong toàn bộ hàng mẫu.

- Do đặc thù sản xuất nói chung và ngành dệt may nói riêng, Bên A được phép xê dịch thời gian giao hàng thêm từ 5-7 ngày so với thời gian giao hàng trên.

- Giao hàng cho Bên B tại khách sạn …………………

Bên A chịu mọi chi phí phát sinh của việc giao hàng tại địa chỉ trên cho Bên B.

Điều 4: Dịch vụ bảo hành sản phẩm

- Thời gian bảo hành đồ vải: 24 tháng

- Điều kiện bảo hành: Các lỗi do nhà sản xuất( rách, bung do chỉ may,  vải bị ố, bị đổi màu…)

- Điều kiện không được bảo hành: Các lỗi do chủ quan của người sử dụng: bẩn, rách( trừ trường hợp rách do chỉ may), bị cháy do tác động của nhiệt( tàn thuốc lá), do sử dụng không đúng theo chỉ dẫn…

Nếu các lỗi của sản phẩm do nhà sản xuất thì bên A có trách nhiệm sửa lỗi. Nếu lỗi không thể khắc phục thì bên A có trách nhiệm đổi sản phẩm mới cho bên B. Nếu các lỗi của sản phẩm do Bên B gây ra thì Bên A vẫn có trách nhiệm phối hợp khắc phục. Mọi chi phí khắc phục này Bên B chịu.

Điều 5: Khiếu nại về chất lượng và số lượng của sản phẩm

- Khiếu nại về chất lượng sản phẩm: trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận hàng

- Khiếu nại về số lượng sản phẩm: trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận hàng

Trong thời gian trên, nếu phát hiện chất lượng và số lượng các sản phẩm có sai sót, Bên B phải thông báo ngay cho Bên A và hai bên phải cùng nhau kiểm tra thực tế. Bên A sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu bên A có sai sót. Nếu trong thời gian trên, Bên B không có thông báo nào bằng văn bản hoặc bằng điện thoại cho Bên A thì số lượng và chất lượng hàng đã giao coi như đã được Bên B nghiệm thu xong. Mọi khiếu nại của Bên B sau thời gian trên đều không được chấp nhận.

Điều 6: Phạt hợp đồng

 Hợp đồng này bị vi phạm khi một trong những yếu tố sau xảy ra:

6.1./ Bên B thanh toán tiền cho Bên A không đúng thời hạn đã nêu tại điều 2

6.2./ Bên A giao hàng cho Bên B không đúng thời hạn đã nêu tại điều 3

Nếu vi phạm tại điều 6.1 hoặc 6.2 xảy ra thì bên vi phạm sẽ chịu phạt hợp đồng. Số tiền chịu phạt do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 5% giá trị vi phạm. Tuy nhiên trước đó, hai bên sẽ phải thương lượng, đồng thời tính đến các yếu tố bất khả kháng được cho là nguyên nhân gây chậm trễ để đưa ra mức độ hợp lý theo hướng hợp tác đôi bên cùng có lợi. Trường hợp hai bên không thống nhất được sẽ thực hiện theo Điều 8 của hợp đồng này.

Điều 7: Chấm dứt hợp đồng

7.1./ Hợp đồng này đương nhiên chấm dứt khi Bên A giao xong hàng cho Bên B, Bên B thanh toán đầy đủ cho Bên A và hai bên cùng ký tên vào Biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa.

7.2./ Hợp đồng này có thể bị đơn phương chấm dứt nếu xảy ra các lý do bất khả kháng: Hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai…

7.3./ Ngoài những lý do thuộc điều 7.1 và 7.2, nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không được sự đồng ý bằng văn bản của bên còn lại thì bên đơn phương chấm dứt phải chịu phạt hợp đồng. Số tiền bị phạt 50% tổng giá trị của hợp đồng này.

Điều 8: Tranh chấp

- Tất cả những tranh chấp nảy sinh giữa hai bên trong mọi vấn đề liên quan đến việc thực hiện hợp đồng này sẽ phải được giải quyết trên tinh thần hữu nghị, đôi bên cùng có lợi. Trong trường hợp hai bên không thống nhất giải quyết được những tranh chấp thì sẽ đưa ra toà án kinh tế Thành phố …….. giải quyết, án phí bên thua kiện chịu.

Điều 9: Điều khoản chung

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, hai bên phải thường xuyên thông báo cho nhau về mọi vấn đề liên quan. Nếu có bất kỳ sự điều chỉnh nào, cả hai bên phải thông tin cho nhau và sẽ ký kết phụ lục hợp đồng, bản phụ lục hợp đồng này sẽ được coi là một phần không tách rời trong toàn bộ hợp đồng.

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên cùng ký kết. Hai bên ký xác nhận dưới đây về hàng hoá mua bán và những điều khoản của hợp đồng.

- Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./  

 ĐẠI DIỆN BÊN A                                                         ĐẠI DIỆN BÊN B